Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Manteniment dels títols d' invenció

 

Per mantenir en vigor a Espanya la patent nacional, el model d'utilitat i la patent europea validada a Espanya, és necessari pagar els anualitats dins del termini legalment establert.

 

Per mantenir en vigor a Espanya el certificat complementari de protecció (CCP) i la seva pròrroga, és necessari pagar els taxes de manteniment dins del termini legalment establert.

 

Si el sol·licitant no abona els anualitats de patent nacional, de model d'utilitat i de patent europea validada a Espanya o els taxes de manteniment dels CCP i els seves pròrrogues, l'OEPM declara la caducitat del dret de protecció per impagament de l'anualitat o de la taxa de manteniment corresponent i publica la resolució de caducitat en el Butlletí Oficial de la Propietat Industrial (BOPI). La conseqüència d'aquesta resolució és que la invenció s'incorpora al domini públic i, per tant, qualsevol persona pot utilitzar-la lliurement.

 

Per als sol·licituds internacionals PCT i els topografies de productes semiconductors no és paguin anualitats ni taxes de manteniment.