Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Què és una topografia de productes semiconductors?

 

El títol de protecció d'una topografia d'un producte semiconductor reconeix el dret exclusiu sobre l'esquema de traçat dels diferents capis i elements que componen un circuit integrat electrònic, la seva disposició tridimensional i els seves interconnexions impedint a uns altres la seva reproducció, embena o utilització sense consentiment del titular.

 

Mitjançant el registri d'una topografia d'un producte semiconductor, pots protegir a Espanya, un circuit integrat electrònic durant 10 anys donis que és comercialitza per primera vegada el circuit o és registra la topografia.

 

Per obtenir el títol de protecció d'una topografia d'un producte semiconductor, la sol·licitud haurà de superar un examen de requisits de formals.