Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Seguimiento de la solicitud

 

En general, els registris de propietat industrial són territorials, la qual cosa significa que el registri d'una patent, una marca o un disseny industrial en l'Oficina Espanyola de Patents i Marquis (OEPM) només confereix al seu titular un dret exclusiu al seu ús al territori d'Espanya. En conseqüència, els productes que incloguin una modalitat protegida no podran exportar-s'amb garantia a altres Estats, si en els mateixos no és troben també registrats pel mateix titular.

 

Llaura bé, existeix la possibilitat de protegir en un àmbit territorial major a través d'un registri comunitari o d'un registri internacional.

 

No obstant això, calç tenir en compte que la protecció comunitària o internacional és costosa pel que abans de prendre una decisió, serà imprescindible realitzar una avaluació dels següents aspectes:

 

  • Quins són els nostres mercats potencials i futurs?
  • En quins mercats estaríem disposats a entaular una acció judicial per protegir la nostra posició?
  • De quins recursos disposem?
  • Quin és la posició estratègica dels nostres competidors?

 

En funció d'aquesta anàlisi, existeixen diferents estratègies de protecció: nacional, comunitària o internacional.

 

 

Com és registra un disseny industrial en altres estats?  

 

1. DIRECTAMENT

 

País per país, dipositant els corresponents sol·licituds en cadascun dels països en els quals és vol registrar el disseny industrial, reivindicant la prioritat d'un primer dipòsit a Espanya (para no perdre la novetat ni el caràcter singular). En aquest enllaç pot accedir als pàgines web d'importants oficines nacionals.

 

 

 

2.Mitjançant un DISSENY INTERNACIONAL

 

Per aquest procediment, regulat per l'Arranjament de l'Haia (Acta de Ginebra), és pot obtenir protecció en molts països dipositant una única sol·licitud, a través de l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI) (Ginebra), tenint el registri els mateixos efectes que si la sol·licitud hagués estat presentada en cadascun dels països designats. Cada país pot concedir o denegar la protecció.
Si se sol·licita en l'OEPM s'aplicarà una taxa de transmissió (taxa de registri internacional davant l'OEPM).

 

La durada d'aquest registri és de 5 anys renovables fins a un màxim que depèn de cada Estat.

 

 

3. Mitjançant un DISSENY COMUNITARI

 

Estableix la possibilitat d'obtenir mitjançant una única sol·licitud, que podrà presentar-s'a elecció del sol·licitant davant l'OEPM o l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Va unir Europea (EUIPO) (Alacant), protecció en els 27 Estats membres de la Va unir Europea (UE).

 

La durada d'aquest registri és de 5 anys renovables fins a 25.

 

Comparació taxes per a la protecció d'un expedient amb 10 dissenys

 

 

TAXA

DISSENY NACIONAL
(Espanya)

DISSENYO UE
(27 estats)

Sol·licitud de Registri

77,96€

1.265€

Publicació sol·licitud

-

660 €

Renovacions

successives

cada 5 anys

 

100,64€

100,64€

100,64€

100,64€

900€

1200€

1500€

1800€

 

 

Més informació