Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior

Preguntas frecuentes

 

Respondemos todas aquellas dudas referentes a los diferentes procesos implicados en la propiedad industrial.

Todas
Propiedad Industrial
Marcas y Nombres Comerciales
Marcas colectivas y de garantía
Prueba de uso
Marcas internacionales
Transformaciones
Patente nacional y modelo de utilidad
Certificado complementario de protección
Patente europea y validación
Solicitud internacional PCT
Restablecimiento de derechos
Transmisiones y licencias
Tasas
Gestión y valoración de patentes
Representación
Agentes de la propiedad industrial (API)
Examen de calificación europeo (EQE)
Representación y Brexit
Clasificaciones

En l'àmbit de la propietat industrial, s'entén per disseny industrial l'aparença o l'ornamentació d'un producte o d'una part d'aquest, que fan que visualment sigui diferent d'un altre sense tenir en compte cap de les seves característiques tècniques o funcionals. La definició de producte és molt àmplia i engloba tant productes industrials com artesanals.

Com a norma general, un disseny industrial pot consistir en:

- objectes tridimensionals, p. ex. mobles, sabates, elements bidimensionals, és a dir, ornamentacions,

- una combinació dels anteriors;

- a més del que podem considerar tradicionalment com a disseny, també poden protegir-se com a tals les estructures arquitectòniques, un escenari, la disposició de l'interior d'una botiga, un aparador, una portada d'un llibre o revista, una pàgina web o una tipografia.

En els models d'utilitat es protegeixen invencions tècniques que resolen problemes tècnics mentre que en els dissenys industrials es protegeix només l'aparença externa d'un producte. L'abast de protecció d'un disseny industrial no arriba a les característiques dictades exclusivament per la seva funció tècnica. Per exemple, la protecció d'un disseny d'un tornavís arribaria només a la forma del mànec, que admetria alternatives, però no a la punta la forma de la qual ve determinada per la funció d'ajustar-se a un cargol.

La Clasificación de Locarno es una Clasificación Internacional para los diseños industriales.

El solicitante no tiene obligación de indicarla cuando presenta la solicitud, ya que la protección que se obtiene al registrar un diseño es independiente de su clasificación.

La finalidad de la clasificación es, sobre todo, a efectos de búsqueda, no de protección en sí.

La protecció a Espanya s'obté de diverses formes:

- Via nacional: La sol·licitud s’elabora seguint els requisits establerts per la LLEI 20/2003, DE 7 DE JULIOL, DE PROTECCIÓ JURÍDICA DEL DISSENY INDUSTRIAL.

- Via comunitària: Hi ha la possibilitat d'obtenir un DISSENY COMUNITARI amb una única sol·licitud, que es podrà presentar a elecció del sol·licitant, davant l'OEPM, perquè es traslladi (mitjançant el pagament d'una taxa de transmissió) a l'EUIPO, o directament a l'EUIPO (Alacant). Aquest disseny és únic a tots els efectes, i es concedeix, es denega o s'anul·la per a tot el territori de la Unió Europea.

- Via internacional: Per aquest procediment, regulat per l'Arranjament de l'Haia, que inclou les actes de 1934, 1960 i l'Acta de Ginebra de 1999, és possible fer una sol·licitud simultània per a 64 països o regions. L'aplicació de l'Acta de 1934 està suspesa des de l'1 de gener de 2010.