Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior

Preguntas frecuentes

 

Respondemos todas aquellas dudas referentes a los diferentes procesos implicados en la propiedad industrial.

Todas
Propiedad Industrial
Marcas y Nombres Comerciales
Marcas colectivas y de garantía
Prueba de uso
Marcas internacionales
Transformaciones
Patente nacional y modelo de utilidad
Certificado complementario de protección
Patente europea y validación
Solicitud internacional PCT
Restablecimiento de derechos
Transmisiones y licencias
Tasas
Gestión y valoración de patentes
Representación
Agentes de la propiedad industrial (API)
Examen de calificación europeo (EQE)
Representación y Brexit
Clasificaciones

Una cartera de patents és la relació de patents que té una persona o societat. Gestionar la seva cartera de patents i comparar-la amb les d'altres societats és essencial per poder determinar millor el valor econòmic de les seves pròpies patents i mantenir la competitivitat. La gestió de la seva cartera de patents el pot ajudar a identificar oportunitats i factors de risc (per exemple, mercats emergents o aparició de tecnologies substitutives).

El valor d'una patent és la utilitat comercial futura que es pot extreure de l'ús d'aquesta patent. Es posa de manifest utilitzant-la per als productes de la mateixa societat, concedint llicències o venent la patent.

El valor d'una patent depèn de la raó per la valoració i de qui hi hagi explotant la invenció. Per exemple: una patent tindrà diferent valor si forma part dels actius d'una societat en fallida que en el context d'una empresa en plena producció. El seu valor per a un banc, que l'únic que pot fer és revendre-la, és diferent que per a un operador del mercat que ja disposa dels mitjans per fer-la productiva.

A més del valor monetari, les patents també tenen un valor no monetari. Per exemple, animen el personal a ser innovador.

Per a més informació vegeu el Manual de l'estudiant de ip4inno.

Al fer la valoració d'una patent, és important no considerar la patent només com un dret d'exclusivitat, sinó prendre també en consideració la tecnologia subjacent i la capacitat de la societat per fer ús dels seus actius complementaris (és a dir, la seva capacitat de comercialitzar la invenció).

Si bé en teoria és convenient valorar cada patent per separat, en la pràctica pot resultar difícil separar dues patents interdependents.

En molts casos, té sentit valorar grups complets de patents en lloc de les patents individuals.