Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Dissenys industrials

Advertiment

Per facilitar les tasques de digitalització, per favor, presenta els formularis impresos a una sola cara.

Informació

Les persones jurídiques, els que exerceixin una activitat professional per la qual es requereixi la col·legiació obligatòria (art. 14 Llei 39/2015 PAC) i els agents de la propietat industrial estan obligats a relacionar-se amb l'OEPM per mitjans electrònics.

 • Sol·licitud de disseny

  alt
 • Tràmits posteriors a la sol·licitud

  alt
 • Pròrroga d'algun termini

  alt
 • Canvis de nom o adreça

  alt
 • Cessions (canvi de titularitat)

  alt
 • Llicencies

  alt
 • Certificació i còpia autoritzada

  alt
 • Restabliment de drets i rehabilitació

  alt
 • Devolució d'ingressos indeguts

  alt
 • Cessions i canvis de nom

  alt
 • Representació

  alt

 

Informació complementària

 

 • Què necessites per utilitzar els formularis?

  alt
 • Instruccions per emplenar un formulari

  alt
 • Directrius generals per emplenar els formularis

  alt
 • Instrucció per la qual s'introdueixen els formularis normalitzats en Internet

  alt