Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Certificats complementaris de protecció (CCP)

Advertiment

Per facilitar les tasques de digitalització, per favor, presenta els formularis impresos a una sola cara.

Informació

Les persones jurídiques, els que exerceixin una activitat professional per la qual es requereixi la col·legiació obligatòria (art. 14 Llei 39/2015 PAC) i els agents de la propietat industrial estan obligats a relacionar-se amb l'OEPM per mitjans electrònics.

 • Solicitud de certificado complementario de protección

  alt
 • Solicitud de prórroga de certificado complementario de protección

  alt
 • Trámites posteriores a la solicitud

  alt
 • Modificaciones

  alt
 • Prórroga de algún plazo

  alt
 • Representación

  alt
 • Transmisiones (cesión y cambio de nombre)

  alt
 • Licencias

  alt
 • Certificación y copia autorizada

  alt
 • Restablecimiento de derechos

  alt
 • Devolución de ingresos indebidos

  alt
 • Solución extrajudicial de controversias (conciliación, mediación y arbitraje)

  alt
 • Notificación de inicio de fabricación

  alt

 

Informació complementària

 

 • Què necessites per utilitzar els formularis?

  alt
 • Instruccions per emplenar un formulari

  alt
 • Directrius generals per emplenar els formularis

  alt
 • Instrucció per la qual s'introdueixen els formularis normalitzats en Internet

  alt