Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Recursos administratius

Advertiment

Per facilitar les tasques de digitalització, per favor, presenta els formularis impresos a una sola cara.

Informació

Les persones jurídiques, els que exerceixin una activitat professional per la qual es requereixi la col·legiació obligatòria (art. 14 Llei 39/2015 PAC) i els agents de la propietat industrial estan obligats a relacionar-se amb l'OEPM per mitjans electrònics.

 

Interposició de recurs

 

 

Informació complementària