Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Transferencia de tecnología

 

Els drets de propietat industrial i els seves corresponents sol·licituds són béns valorables econòmicament que formin part del patrimoni de l'empresa i com a tals és podin transmetre, llicenciar, hipotecar, etc., a fi d'obtenir finançament addicional o ser objecte de qualsevol altra transacció econòmica. El conjunt d'accions encaminades a l'obtenció d'un rendiment comercial dels coneixements i resultats de R+D+I és coneix com a transferència de tecnologia.

 

A través d'un contracte de transmissió, el titular d'un dret de propietat industrial atorga a un altre la propietat d'aquest dret a canvi d'una contraprestació.

 

Mitjançant un contracte de llicència, el titular del dret vaig reptar la propietat, però autoritza a un tercer a utilitzar-ho o a explotar-ho en la forma fixada en el contracte.

 

Per tant, podem tenir:

 

 

Pots accedir a alguns mercats tecnològics, tant d'àmbit nacional com a internacional i, a través d'ells, oferir la teva tecnologia.

 

Més informació: