Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Manteniment i protecció

 

Durada de la protecció

 

Els Dissenys Industrials és concedeixen per un període màxim de 25 anys renovables per períodes successius de 5 anys. En cas que no renovis el registri del teu disseny, caducarà, passant a ser de domini públic.

 

 

Com fer valer els teus drets relatius a Dissenys Industrials

 

En els dos mesos següents a la publicació del disseny registrat, qualsevol tercer pot presentar una oposició a la concessió del disseny basat en els articles 5 a 11 de la Llei 20/2003 de Protecció Jurídica del Disseny Industrial. També podin oposar-s'els titulars legítims de signes o drets anteriors que considerin que el disseny registrat vulnera els seus drets.

 

Si ets titular d'un disseny registrat aquest pot servir com a base per oposar-t'a drets potencialment en conflicte, encara que el teu disseny també podrà ser impugnat dins dels dos mesos següents a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Propietat Industrial.

 

En el següent vídeo informatiu és descriu la manera de procedir davant l'OEPM per demanar la cancell·lació d'un disseny registrat a Espanya. Realitzat per l'Oficina Espanyola de Patents i Marquis, O.A (OEPM) i l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Va unir Europea (EUIPO).

 

Informació

Transcorreguts dos mesos des de la publicació del disseny en el Butlletí Oficial de la Propietat Industrial el disseny registrat solament podrà ser cancel·lat davant els Tribunals.