Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Patents en l' activitat científica

 • Avaluació de l'activitat de transferència del coneixement i innovació per al professorat universitari i personal investigador dels organismes públics de recerca (Sexennis de transferència)

  alt
 • Resolució de 23 de desembre de 2021, de la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora, per la qual es publiquen els criteris específics aprovats per a cadascun dels camps d'avaluació

  alt
 • Informe de CRUE Universitats Espanyoles: "Transferència del Coneixement. Nou model per al seu prestigi i impuls"

  alt
 • Llei 17/2022, de 5 de setembre, per la qual es modifica la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació

  alt
 • Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments del doctorat

  alt