Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Preguntes freqüents marques i noms comercials

Si se trata de un mero error en el número de la clase, la OEPM lo modificaría de oficio. Si el error afectara también a los productos o servicios, la OEPM se lo comunicaría al solicitante para su subsanación.

El cost per la inscripció d'una marca o nom comercial és de 144 euros, aproximadament, per la primera classe sol·licitada. Hi ha un descompte d'un 15% per a les sol·licituds via electrònica. La segona i següents classes sol·licitades costen al voltant de 93 euros.

Per mantenir aquests drets, cal fer front a les renovacions cada deu anys. L'import d'aquestes taxes s'actualitza anualment a través de la Llei de pressupostos generals de l'Estat i el seu import figura a la pàgina web de l'OEPM (Taxes OEPM).

És necessari que el signe que es pretén registrar sigui lícit, i susceptible de realitzar les funcions que ha de dur a terme la marca, identificar i diferenciar, la qual cosa implica que no incorri en cap de les prohibicions absolutes que estableix la llei, i que estigui disponible, és a dir que no entri en conflicte amb altres drets anteriors, ja sigui a títol de marca o un altre dret de la personalitat, com és el dret al nom o a la pròpia imatge, o a un altre dret de propietat intel·lectual, etc.

Podran constituir marca els signes o mitjans següents:

  • a) Les paraules o combinacions de paraules, incloses les que serveixen per identificar les persones. Per exemple, "DULCILIA", per distingir productes o serveis, o "El Juli", com a nom artístic.
  • b) Les imatges, figures, símbols i gràfics, per exemple, la representació d'un cavall amb les potes dels davant alçades, que distingeix els cotxes Ferrari, o un cocodril per a la roba de vestir de Lacoste.
  • c) Les lletres, les xifres i les seves combinacions, per exemple, BBVA, Licor 43 o S-3.
  • d) Les formes tridimensionals, entre les quals s'inclouen els embolcalls, els envasos, la forma del producte o la seva presentació.
  • e) Els sons.
  • f) Qualsevol combinació dels signes o mitjans que, amb caràcter enunciatiu, s'esmenten en els apartats anteriors.