Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Preguntes freqüents marques i noms comercials

Ha de tenir en compte que el signe distintiu és un i no es tradueix. El Corte Inglés o Eroski, per exemple, són sempre iguals.

La marca se sol·licita tal com vagi a utilitzar-se i, per tant, la decisió de sol·licitar-la en un o diversos idiomes correspon al sol·licitant, tenint en compte que cada denominació constitueix una marca per si mateixa.

La classificació de Niça agrupa els productes i serveis en 45 classes diferents: 34 de productes i 11 de serveis.

Sobre aquesta classificació les oficines de la UE han creat la classificació “harmonitzada”, composta per un repositori de termes descriptius de productes o serveis que són acceptats per totes les oficines de l'àmbit de la UE.

Cada classe inclou una sèrie de productes o serveis relacionats entre ells, per exemple, la classe 32 correspon a:

CLASSE 32

Cerveses; begudes sense alcohol; aigües minerals; begudes a força de fruites i sucs de fruites; xarops i altres preparacions sense alcohol per elaborar begudes.

A més, juntament amb l'enunciat general o títol de classe hi ha exemples de termes que descriuen productes o serveis concrets que entren dins l'àmbit de protecció de cada classe, l'origen del qual pot ser la classificació de Niça o la classificació europea denominada “harmonitzada”, p. ex. a la classe 32 “cerveses aromatitzades” o “extracte de llúpol per fabricar cerveses”, que poden utilitzar-se per enquadrar de manera més clara i precisa quin tipus de producte o servei es vol protegir.

En fer una sol·licitud de marca poden protegir-se tantes classes de productes o serveis com es vulguin (fins a 45, que és el nombre total de classes que hi ha). Encara que només cal fer una sol·licitud, i utilitzar un únic imprès, s’ha de tenir en compte que per cada classe que es designi cal pagar una taxa de sol·licitud. 

Per localitzar quina és la classe o classes que millor s'ajusten al producte o servei que es vol registrar es pot accedir, dins la pàgina d'Internet de l'OEPM i a l'apartat Bases de Dades, Marques i Noms Comercials, a una aplicació informàtica (CLINMAR) que incorpora la Classificació Internacional de Productes i Serveis de Niça i la classificació compartida per les oficines europees de marques (harmonitzada)

Aquest sistema permet visualitzar la definició de les 45 classes de productes i serveis, i disposa d'un cercador per paraules que orienta sobre les classificacions que poden fer-se servir per a cada producte o servei (Niça o harmonitzada).