Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Preguntes freqüents marques i noms comercials

Deu anys des de la data de la seva sol•licitud. Al cap de deu anys la marca o el nom comercial s'ha de renovar. La marca o el nom comercial poden renovar-se indefinidament.

L'OEPM avisarà del venciment del termini esmentat amb antelació suficient. És important que es comuniqui a l'OEPM qualsevol canvi de domicili. És recomanable que s'especifiqui com a mitjà de notificació preferent una adreça electrònica, per la rapidesa amb què es rebrà qualsevol avís per aquest mitjà.

No obstant això, s'ha de tenir en compte que encara segueixen en vigor determinats registres nacionals concedits sota l'antiga legislació de marques, per la qual cosa, si la seva data de sol•licitud és prèvia al 12 de maig de 1989, es recomana consultar amb els serveis d'informació de l'Oficina, per determinar la pròxima data de renovació i els pagaments de la seva marca o nom comercial.
 

No. La recerca de marques i noms comercials iguals o semblant sol·licitades o concedides anteriorment pot servir per donar un coneixement bastant ampli del que està protegit, però no pot garantir que la marca i el nom comercial vagin a ser concedits i que no es lesionin drets de tercers, si es comencen a utilitzar en el trànsit econòmic.

El termini per presentar oposicions a una sol·licitud de registre de marca és de dos mesos comptats des de la data de publicació de la sol·licitud esmentada al BOPI.

Les que es presenten directament a l'OEPM tarden una setmana aproximadament a gravar-se, i les que es presenten a altres organismes competents en termini però fora de l'OEPM, d'acord amb la data de recepció, han de rebre's i posteriorment gravar-se, el que suposa que, de vegades, transcorrin alguns dies més fins a la seva constància a la base de dades.

Sí. El sol·licitant pot ser una persona natural o jurídica, també poden ser-ne titulars una pluralitat de persones.