Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior

Deseños Industriais

 

Deseño é a aparencia externa dun produto que o fai diferente aos demais. Proporciona un valor engadido sendo en moitos casos é o principal motivo de compra e ademais é un activo comercial importante. O rexistro do deseño permite impedir a terceiros o seu uso sen consentimento. Infórmache aquí de como facelo.

 

Como protexer os deseños

Antes de rexistrar o teu deseño é recomendable que consultes esta información do teu interese

 

Tramitar un deseño

O rexistro dun deseño está suxeito a unha serie de disposicións legais. Debes ter en conta unha serie de recomendacións de como solicitalo.

imagenbanner

Que facer antes de tramitar?

Antes de solicitar o rexistro do teu deseño, é recomendable consultar se existen outros deseños anteriores que poidan oporse ao rexistro.

imagenbanner

Proceso de solicitude

Explicámosche paso a paso cal é o procedemento desde que se solicita un rexistro ata a súa concesión ou denegación.

imagenbanner

Rexistro noutros países

Se queres que a túa creación se protexa fose de España, consulta esta sección.

 

Xestión de deseños

A correcta xestión do teu rexistro de deseño é un factor importante para manter o seu valor

Mantemento e protección

O rexistro dun deseño industrial ten unha duración legal de 5 anos, renovables por períodos sucesivos de 5 anos ata un máximo de 25 anos. Ademais, a solicitude e o rexistro do deseño industrial permíteche oporche ao rexistro de deseños posteriores iguais ou semellantes ao teu.

Cesións e licenzas

Os Deseños Industriais son títulos de Propiedade Industrial (PI) que podes licenciar ou ceder. Infórmache aquí.

Procedemento de caducidade

Coñece en que casos un deseño rexistrado caduca e pasa a ser de dominio público.

 
 

Ferramentas

Estas sinxelas ferramentas e recursos axudaranche a dar os seguintes pasos no camiño cara á propiedade industrial.

 

Calidade

Información relativa ás iniciativas de CALIDADE que a OEPM aplica nas súas actividades diarias, para lograr a satisfacción dos usuarios dos seus servizos.

Preguntas frecuentes de deseños

Se aínda tes dúbidas, consulta este apartado no que damos resposta a unha serie de preguntas habituais en relación a deseños.

 

Últimas noticias

Todas as últimas noticias relacionadas con deseños.