Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Rexistro noutros países

 

En xeral, vos rexistros de propiedade industrial son territoriais, ou que significa que ou rexistro dunha patente, unha marca ou un deseño industrial na Oficina Española de Patentes e Marcas (OEPM) só confire ao seu titular un dereito exclusivo ao seu uso non territorio de España. En consecuencia, vos produtos que inclúan unha modalidade protexida non poderán exportarse con garantía a outros Estados, se nos mesmos non se atopan tamén rexistrados polo mesmo titular.

 

Agora ben, existe a posibilidade de protexer nun ámbito territorial maior a través dun rexistro comunitario ou dun rexistro internacional.

 

Con todo, hai que ter en conta que a protección comunitaria ou internacional é custosa polo que antes de tomar unha decisión, será imprescindible realizar unha avaliación dúas seguintes aspectos:

 

  • Cales son vos nosos mercados potenciais e futuros?
  • En que mercados estariamos dispostos a establecer unha acción xudicial para protexer a nosa posición?
  • De que recursos dispomos?
  • Cal é a posición estratéxica dúas nosos competidores?

 

En función desta análise, existen diferentes estratexias de protección: nacional, comunitaria ou internacional.

 

 

Como se rexistra un deseño industrial noutros estados?  

 

1. DIRECTAMENTE

 

País por país, depositando as correspondentes solicitudes en cada uns dous países nos que se quere rexistrar ou deseño industrial, reivindicando a prioridade dun primeiro depósito en España (para non perder a novidade nin ou carácter singular). Nesta ligazón pode acceder ás páxinas web de importantes oficinas nacionais.

 

 

 

2.Mediante un DESEÑO INTERNACIONAL

 

Por este procedemento, regulado polo Arranxo dá Haia (Acta de Xenebra), podar obter protección en moitos países depositando unha única solicitude, a través dá Organización Mundial dá Propiedade Intelectual (OMPI) (Xenebra), tendo ou rexistro vos mesmos efectos que lla solicitude fose presentada en cada uns dous países designados. Cada país podar conceder ou denegar a protección.
Solicitar na OEPM aplicarase unha taxa de transmisión (taxa de rexistro internacional ante a OEPM).

 

A duración deste rexistro é de 5 anos renovables ata un máximo que depende de cada Estado.

 

 

3. Mediante un DESEÑO COMUNITARIO

 

Establece a posibilidade de obter mediante unha única solicitude, que poderá presentarse a elección do solicitante ante a OEPM ou a Oficina de Propiedade Intelectual dá Unión Europea (EUIPO) (Alacante), protección nos 27 Estados membros dá Unión Europea (UE).

 

A duración deste rexistro é de 5 anos renovables ata 25.

 

Comparación taxas para a protección dun expediente con 10 deseños

 

 

TAXA

DESEÑO NACIONAL
(España)

DESEÑO UE
(27 estados)

Solicitude de Rexistro

77,96€

1.265€

Publicación solicitude

-

660 €

Renovacións

sucesivas

cada 5 anos

 

100,64€

100,64€

100,64€

100,64€

900€

1200€

1500€

1800€

 

 

Máis información