Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Presentar una solicitud

 

Se inventaches algún tipo de produto ou de procedemento que proporciona unha nova forma de facer algo ou resolve de forma nova un problema técnico, podar protexer.

 

Dependendo do tipo de invención e dá túa estratexia de negocio tes distintas opcións para facelo

 

 

Información complementaria

 

Antes de presentar a solicitude, ten en conta as recomendacións e as disposicións legais correspondentes.

 

Ése unha persoa xurídica, unha entidade sen personalidade xurídica, un axente dá propiedade industrial ou un representante de persoa xurídica ou de entidade sen personalidade xurídica estás obrigado a presentar electronicamente a solicitude e ou resto de trámites.

 

Ése unha persoa física e non é nin axente dá propiedade industrial nin representante de persoa xurídica ou de entidade sen personalidade xurídica podes optar por presentar a solicitude e ou resto de trámites electronicamente ou presentalos en papel.