Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Topografía de produtos semiconductores

 

Ou título de protección dunha topografía dun produto semiconductor recoñece ou dereito exclusivo sobre ou esquema de trazado dás distintas capas e elementos que compoñen un circuíto integrado electrónico, a súa disposición tridimensional e as súas interconexións impedindo a outros a súa reprodución, venda ou utilización sen consentimento do titular.

 

Mediante ou rexistro dunha topografía dun produto semiconductor, podes protexer en España, un circuíto integrado electrónico durante 10 anos desde que se comercializa por primeira vez ou circuíto ou se rexistra a topografía.

 

Para obter ou título de protección dunha topografía dun produto semiconductor, a solicitude deberá superar un exame de requisitos de formais.