Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Beneficios de protexer as invencións

 

Son moitas as vantaxes que podes obter se protexes as túas invencións:

 

 • Unha sólida posición non mercado e unha vantaxe competitiva
 • Ou título de protección dunha invención concede ao seu titular ou dereito exclusivo de impedir que outros utilicen comercialmente a invención protexida, reducindo deste xeito a incerteza, ou rocha e a competencia.

 

 • Aumento dous beneficios e mellor rendemento dous investimentos
 • Se investiches unha cantidade importante de tempo e diñeiro en I+D+i, a protección dás invencións resultantes contribuirá a recuperar vos gastos e obter un maior rendemento dous investimentos.

 

 • Ingresos adicionais procedentes dá cesión ou licenza do dereito de protección
 • Como titular dun dereito de protección dunha invención, podes xerar ingresos adicionais mediante a cesión (venda) do dereito a terceiros ou mediante un acordo de licenza, autorizando a terceiros que exploten a túa invención a cambio de sumas fixas e/ou regalías (royalties).

 

 • Acceso á tecnoloxía mediante a concesión de licenzas cruzadas
 • Estar interesado en tecnoloxía que é propiedade doutros podes utilizar vos teus títulos de protección de invencións para negociar acordos de licenzas cruzadas.

 

 • Acceso a novos mercados
 • Negociar acordos de licenza sobre invencións protexidas pódeche proporcionar acceso a novos mercados, que doutro xeito serían inaccesibles. Para facelo, a invención debe estar protexida tamén nos mercados estranxeiros correspondentes.

 

 • Impedir que outros protexan a túa invención
 • Aínda que un título de protección dunha invención non proporciona en por se a “liberdade de uso” dá invención, se impide que outros protexan invencións similares ou idénticas e proporciona unha indicación de que a invención protexida é nova e significativamente diferente do “estado dá técnica”.

 

 • Aumento dá capacidade de obter financiamento a un tipo de xuro razoable
 • A titularidade de dereitos de protección de invencións ou a licenza para utilizar vos dereitos doutros pode aumentar a túa capacidade para obter capital para pór un produto non mercado.

 

 

 • Aumento dá capacidade de emprender accións legais
 • Posuír un título de protección dunha invención aumenta notablemente a túa capacidade de emprender accións legais con éxito contra quen copien ou imiten a túa invención protexida

 

 • Dar unha imaxe innovadora dúas teus produtos
 • É recomendable indicar nos produtos, non seu envoltorio ou na publicidade ou número de patente que ou protexe, co fin de proxectar cara ao público unha imaxe innovadora.