Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

News

 

Grazas á Propiedade Industrial obtéñense uns dereitos de exclusiva sobre determinadas creacións inmateriais que se protexen como verdadeiros dereitos de propiedade. Garante ao seu titular un dereito exclusivo a impedir a terceiros que exploten a súa creación a cambio dá divulgación dá mesma.

 

Ou Deseño Industrial é unha modalidade de Propiedade Industrial que protexe aquelas creacións que teñen que ver coa aparencia externa ou ornamentación dúas produtos ou dunha parte dúas mesmos. Unha vez depositada a solicitude examinaranse aspectos formais e algúns de fondo. Tras a publicación, ábrese un prazo de dous meses de oposicións de terceiros, nese caso a OEPM decidirá sobre ou mantemento do deseño concedido.

 

Ten unha duración de 5 anos desde a data de presentación dá solicitude, renovables por períodos sucesivos de 5 anos ata un máximo de 25 anos.

 

Ou Deseño Industrial ten carácter territorial e podes seguir unha vía nacional, comunitaria ou internacional dependendo dous territorios nos que desexes obter protección.

 

Antes de proseguir aconsellámosche que primeiro comprobes que esa creación que desexarías protexer, correspóndese coa modalidade de Deseño Industrial. Tamén deberás asegurarche de que estás lexitimado para solicitalo e doutros requisitos que se deben de cumprir, como que ou deseño sexa novo e posúa carácter singular, etc.