Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Solicitar un certificado complementario de protección (CCP) e a súa prórroga

 

Mediante ou certificado complementario de protección, podar estender a protección en España dunha patente sobre un produto farmacéutico ou fitosanitario que teña unha autorización de comercialización vixente en España, ata un máximo de 5 anosmáis, unha vez finalizada a duración de 20 anos de dita patente. Baixo certas condicións, é posible estender mediante unha prórroga pediátrica de 6 meses a validez dun certificado complementario de protección xa concedido.