Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Xestión de deseños industriais

 

Unha vez que comercialices a túa creación, ou deseño rexistrado gañará en importancia. Ou deseño engade valor ao produto sendo en moitos casos ou principal motivo de compra.

 

Feixe valer ou teu deseño

 

A OEPM non realiza procura de anterioridades dúas deseños solicitados. É responsabilidade do titular do deseño facer valer ou seu deseño rexistrado. Un deseño rexistrado advirte aos competidores de que dispós dun dereito de exclusiva, pero se alguén utiliza sen ou teu permiso ese deseño, ou un similar, correspóndeche a ti adoptar medidas para poñer fin a tal uso.

 

 

Outras fontes de ingresos

 

Vos dereitos de propiedade industrial poden transmitirse, darse en garantía ou ser obxecto de dereitos reais con independencia dá transmisión dá totalidade ou parte dá empresa. Para que teñan efecto fronte a terceiros de boa fe, estes actos deberán ser rexistrados na OEPM.

 

Entre vos principais actos de gravame atópanse:

 

  • as licenzas: ou titular do dereito permite ou seu uso ou explotación a outras persoas, pero segue sendo ou seu “propietario”

  • cesións: ou titular do dereito cede a propiedade a terceiros
  • hipotecas mobiliarias: ou titular do dereito entrega ou mesmo en garantía dun pago
  • usufruto: ou titular outorga ou goce do dereito a terceiro, dito goce podar ser a explotación ou uso ou ben, as propias rendas obtidas polo pago de licenzas a terceiros

 

Vixencia do deseño rexistrado

 

Vos títulos de propiedade Industrial concédense para un territorio e un tempo determinado, e, por tanto, podar caducar. Cando isto ocorre pasan ser de dominio público, é dicir deixan de estar protexidos polas leis de PI.