Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Mantemento e protección

 

Duración dá protección

 

Vos Deseños Industriais concédense por un período máximo de 25 anos renovables por períodos sucesivos de 5 anos. Non caso de que non renoves ou rexistro do teu deseño, caducará, pasando a ser de dominio público.

 

 

Como facer valer vos teus dereitos relativos a Deseños Industriais

 

Nos dous meses seguintes á publicación do deseño rexistrado, calquera terceiro pode presentar unha oposición á concesión do deseño baseado nos artigos 5 a 11 dá Lei 20/2003 de Protección Xurídica do Deseño Industrial. Tamén poden oporse tituláresvos lexítimos de signos ou dereitos anteriores que consideren que ou deseño rexistrado vulnera vos seus dereitos.

 

Ése titular dun deseño rexistrado este pode servir como base para oporche a dereitos potencialmente en conflito, aínda que ou teu deseño tamén poderá ser impugnado dentro dúas dous meses seguintes á súa publicación non Boletín Oficial dá Propiedade Industrial.

 

Non seguinte vídeo informativo descríbese ou modo de proceder ante a OEPM para pedir a cancelación dun deseño rexistrado en España. Realizado pola Oficina Española de Patentes e Marcas, Ou.A (OEPM) e a Oficina de Propiedade Intelectual dá Unión Europea (EUIPO).

 

Información

Transcorridos dous meses desde a publicación do deseño no Boletín Oficial da Propiedade Industrial o deseño rexistrado soamente poderá ser cancelado ante os Tribunais.