Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Contacto

Información

Teléfono

902 157 530 - 910 780 780 

 

Correo electrónico

informacion@oepm.es

Localización

Paseo da Castelá,75

28046 Madrid

España

 

Como chegar

Metro:
Novos Ministerios L6-L8-L10

 

Proximidades Renfe Autobuses:
3 - 5 - 7 - 14 - 16 - 19 - 27 - 37 - 40 - 43 - 45 - 51 - 64 - 66 - 124 - 126 - 128 - 147 - 149 - 150 - C1 e C2

 

Horarios

 

Horarios de información telefónica

Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 (julio y agosto de 9:00 a 15:00)

 

Horario de atención presencial

Lunes a viernes de 9:00 a 14:30

El servicio de atención presencial al ciudadano se prestará exclusivamente con cita previa.

La cita se puede solicitar a través del teléfono de información (910 780 780 – 902 157 530).

Caderno de direccións

Archivo administrativo

informacion
Expedientes desde 1940 ata a actualidade.

mailopen  archivo@oepm.es

mailopen  9:00 a 14:00 horas

 

Arquivo histórico

informacion
Expedientes desde 1.826
ata 1.939.

mailopen  Historico@oepm.es

mailopen  9:00 a 14:00 horas

Aspectos técnicos dos sistemas de solicitudes electrónicas

mailopen  soportefuncional@oepm.es

informacion
Por favor, contacte só para consultas técnicas relativas aos sistemas de solicitudes electrónicas.

Atención á PEME e ao emprendedor

mailopen  pyme@oepm.es

mailopen  913 495 550

Aula de propiedade industrial

Base de datos Latipat-Espacenet

Información general

mailopen  informacion@oepm.es

mailopen 910 780 780 - 902 157 530

Oficina de difusión

Programa PPH – sistema de tramitación acelerada de patentes a nivel internacional

Protección de datos persoais

Queixas, suxestións e felicitacións

Rexistro
(só para documentación presentada)

mailopen  registro@oepm.es

informacion
As citas presenciais son para presentar documentos cubertos e a taxa paga. Non para pedir información adicional.

Servizo de contratación

Servizos de información tecnolóxica

mailopen  serviciosit@oepm.es

mailopen  902 157 530 - 910 780 780

Stop Falsificacións

Tenda do arquivo histórico, venda de láminas e venda de publicacións