Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Estrutura organizativa

 

Estrutura organizativa dá OEPM e a quen está adscrita.

 

Oficina Española de Patentes e Marcas, O.A. Está adscrito ao Ministerio de Industria e Turismo (MINTUR), sendo a Subsecretaría de Industria e Turismo a superioridade xerárquica da OEPM.

 

A actual estrutura dá OEPM é a seguinte:

 

  • Presidencia do Organismo Titular dá Subsecretaría de Industria e Turismo.

 

  • Dirección do Organismo.

 

  • Unidade de Apoio

 

  • Secretaría Xeral.

 

  • Departamento de Patentes e Información Tecnolóxica.

 

  • Departamento de Signos Distintivos.

 

  • Departamento de Coordinación Xurídica e Relacións Internacionais.

 

  • División de Tecnoloxías dá Información.