Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Mantemento dos títulos de invención

 

Para manter en vigor en España a patente nacional, ou modelo de utilidadee a patente europea validada en España, é necesario pagar as anualidades dentro do prazo legalmente establecido.

 

Para manter en vigor en España ou certificado complementario de protección (CCP) e a súa prórroga, é necesario pagar as taxas de mantemento dentro do prazo legalmente establecido.

 

Se ou solicitante non aboa as anualidades de patente nacional, de modelo de utilidade e de patente europea validada en España ou as taxas de mantemento dúas CCP e as súas prórrogas, a OEPM declara a caducidade do dereito de protección por falta de pagamento dá anualidade ou dá taxa de mantemento correspondente e publica a resolución de caducidade non Boletín Oficial dá Propiedade Industrial (BOPI). A consecuencia desta resolución é que a invención se incorpora ao dominio público e, por tanto, calquera persoa pode utilizala libremente.

 

Para as solicitudes internacionais PCT e as topografías de produtos semiconductores non páganse anualidades nin taxas de mantemento.