Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior

Formación

 

A Oficina Española de Patentes e Marcas (OEPM) ten entre as súas funcións a promoción de iniciativas que conduzan ao mellor coñecemento da propiedade industrial.

 

Material didáctico

Atopa material para facilitar o ensino e aprendizaxe dos diferentes conceptos de propiedade industrial

 

Cursos e formación

A Oficina traballa con institucións educativas e organizacións que fomentan e difunden a importancia que ten a propiedade industrial para a actividade empresarial.

Módulos de formación en liña

Cursos para aprender ou profundar ao teu ritmo e desde onde queiras sobre diferentes aspectos da propiedade industrial, patentes, marcas ou deseños industriais. 

Organismos internacionais

Acceso á formación en propiedade industrial que ofrecen os organismos internacionais.

Cursos de longa duración

Formación específica de varios días de duración sobre propiedade industrial, patentes, marcas ou deseños industriais. 

   
imagenbanner

Patentes na actividade científica

Documentación de relevancia relacionada coa actividade científica e as patentes que poden xurdir como consecuencia desta actividade. 

 
   
 

Patentes en la actividad científica

Documentación de revelancia relacionada con la actividad científica y las patentes que pueden surgir como consecuencia de esta actividad

Formulario de solicitud de formación/actividad divulgativa

Solicitud de formación o actividad divulgativa en materia de propiedad industrial