Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Calidade

 

Grazas ao Sistema Integrado de Xestión dá Calidade implantado na nosa oficina, na OEPM comprometémonos a aplicar unha política de mellora continua e concretamente non campo dás innovacións de forma ou deseños industriais, isto materializar en produtos e servizos cada vez mellores grazas ademais á aplicación dás mellores prácticas internacionais.

 

A OEPM está certificada pola norma ISO 9001:2015 na tramitación dúas seguintes procesos de deseños industriais:

 

  • Tramitación de solicitudes e rexistro de deseños industriais
  • Tramitación dás oposicións presentadas a deseños rexistrados

 

Cartas de servizos

 

As cartas de servizos son vos documentos a través dous cales desde a OEPM informamos vos cidadáns sobre vos servizos que ten encomendados, sobre vos dereitos que lles asisten en relación con eses servizos e sobre vos compromisos de calidade na súa prestación.

 

En relación aos Deseños Industriais, a nova carta de servizos xa está a disposición do público.

 

 

Informes de enquisas de satisfacción

 

Para a OEPM é importante satisfacer as necesidades e cumprir as expectativas dous usuarios e detectar posibles áreas de mellora dúas servizos,

 

En relación aos procesos de deseños industriais realizamos enquisas de satisfacción periódicas sobre vos servizos ofrecidos e elaboramos informes cos resultados obtidos que podedes consultar a seguir.