Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Procedemento de caducidade

 

Vos teus títulos de propiedade Industrial (PI) poden caducar e cando isto ocorre pasan ser de dominio público, é dicir deixan de estar protexidos polas leis de PI. Ou teu deseño por tanto pode caducar polos seguintes motivos:

 

  • Falta de renovación: Debes renovar ou teu título Deseño por un ou máis períodos de 5 anos desde a data de presentación dá solicitude ata un máximo de 25 anos computados desde a leste data.
  • Renuncia: Renuncias a ser titular do Deseño que solicitaches.
  • Falta de legitimación: Deixas de cumprir as condicións de legitimación para ser titular do Deseño Industrial que solicitaches.

 

Nos dous primeiros motivos de caducidade a Oficina Española de Patentes e Marcas (OEPM) publica a declaración de caducidade non Boletín Oficial dá Propiedade Industrial (BOPI) e cancela ou rexistro do deseño ou deseños afectados, non terceiro suposto vos tribunais son vos que declaran a caducidade.

 

Podes restablecer vos teus dereitos sobre ou teu Deseño, segundo prevé ou art. 39 dá Lei 20/2003, do 7 de xullo a Lei de Protección xurídica do Deseño industrial, así como como ou art. 48 do Real Decreto 1937/2004.

 

Máis información