Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Calidade e certificacións

 

Na Oficina Española de Patentes e Marcas, Ou.A. (OEPM) temos como unha dás nosas principais prioridades a mellora continua dúas nosos procesos, co fin de elevar a calidade e a seguridade dous servizos prestados, establecendo así un compromiso coa satisfacción do usuario.

 

Para dar resposta a isto, contamos cun Sistema de Xestión dá Calidade certificado conforme á norma ISO 9001:2015 e un Sistema de Vixilancia Tecnolóxica certificado conforme á norma UNE-166006:2018.

 

Ou noso sistema de calidade atópase ademais integrado dentro do Plan Estratéxico dá oficina, de maneira que vos obxectivos anuais do sistema de xestión de calidade coinciden cos resultados anuais esperados dous proxectos do Plan Estratéxico, á súa vez definidos nos Plans Operativos Anuais.

 

Desta maneira todo ou traballo realizado en relación á calidade adquire unha compoñente estratéxica.

ISO 9001 UNE 166006