Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Calidade

 

Grazas ao Sistema Integrado de Xestión dá Calidade e Vixilancia implantado na nosa oficina, na OEPM comprometémonos a aplicar unha política de mellora continua e concretamente non campo dá Información Tecnolóxica, isto materializar en produtos e servizos cada vez mellores.

 

A OEPM está certificada pola norma ISO 9001:2015 e ÚNEA 166006:2018 na elaboración dúas seguintes produtos de información tecnolóxica:

 

  • Informes tecnolóxicos de patentes.
  • Procuras retrospectivas.
  • Informes de vixilancia tecnolóxica a medida.
  • Boletíns de vixilancia tecnolóxica.
  • Alertas tecnolóxicas.

 

Cartas de servizos

 

As cartas de servizos son vos documentos a través dous cales desde a OEPM informamos vos cidadáns sobre vos servizos que temos encomendados, sobre vos dereitos que lles asisten en relación con eses servizos e sobre vos compromisos de calidade na súa prestación.

 

En relación cos servizos e produtos de información tecnolóxica, temos actualmente en vigor unha carta de servizos que inclúe infórmesvos tecnolóxicos de patentes, infórmesvos de Vixilancia tecnolóxica a medida e as Procuras retrospectivas. Publicamos mensualmente ou seguimento dous compromisos de calidade definidos nesta:

 

 

Informes de enquisas de satisfacción

 

Para a OEPM é importante satisfacer as necesidades e cumprir as expectativas dous usuarios e detectar posibles áreas de mellora dúas servizos,

 

En relación cos servizos e produtos de Información Tecnolóxica, realizamos enquisas de satisfacción periódicas sobre vos servizos ofrecidos e elaboramos informes cos resultados obtidos que se poden consultar a seguir.