Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Procuras retrospectiva

 

Con este servizo ofrécese ao usuario as referencias bibliográficas dás patentes e modelos de utilidade publicados en España (Procura nacional), así como referencias en inglés de patentes publicadas non resto do mundo (Procura Internacional), en relación co tema exposto.

 

Cada referencia inclúe un vínculo a INVENES e Espacenet para acceder ao documento completo

 

Mediante formulario por correo electrónico a  serviciosIT@oepm.es

 

Procura nacional: Prazo medio de entrega 5 días hábiles

Procura internacional: Prazo medio de entrega 10 días hábiles.

Carta de servizos

 
 

Procura nacional: 18.66€+IVE por envío ata 100 referencias (0.19€/ ref. adicional).

Procura internacional: 85.86€+IVE por envío ata 20 referencias (0.85€/ref. adicional)