Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior LogoMinisterior
 

Informes tecnolóxicos de patentes ITP

 

Un Informe Tecnolóxico de Patentes consiste nunha análise en profundidade de documentos de patente, literatura científica ou calquera outro tipo de documento publicado a nivel mundial en relación con a tecnoloxía descrita polo solicitante. Proporciona unha información útil para decidir sobre a presentación dunha posible solicitude de patente ou de modelo de utilidade, a orientación dun proxecto de investigación e/ou desenvolvemento, para obter unha visión ampla dunha cuestión técnica determinada, etc.

 

Mediante formulario por correo electrónico a serviciosit@oepm.es

 

O prazo medio de entrega dun ITP estímase en 21 días hábiles.  Consulte os compromisos de prazos de entrega na nosa Carta de servizos.

 
 

440 € + IVE