Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Informes tecnolóxicos de patentes ITP

 

Un Informe Tecnolóxico de Patentes consiste nunha análise en profundidade de documentos de patente, literatura científica ou calquera outro tipo de documento publicado a nivel mundial en relación con a tecnoloxía descrita polo solicitante. Proporciona unha información útil para decidir sobre a presentación dunha posible solicitude de patente ou de modelo de utilidade, a orientación dun proxecto de investigación e/ou desenvolvemento, para obter unha visión ampla dunha cuestión técnica determinada, etc.

 

Mediante formulario por correo electrónico a serviciosit@oepm.es

 

O prazo medio de entrega dun ITP estímase en 21 días hábiles.  Consulte os compromisos de prazos de entrega na nosa Carta de servizos.

 
 

440 € + IVE