Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Casos de Éxito da propiedade industrial

A Oficina Española de Patentes e Marcas Ou.A. (OEPM), non seu afán de visibilizar ou esforzo de investimento en innovación que realizan as empresas e institucións españolas, quixo desenvolver este apartado onde ponse de substitución casos de éxito que apostaron por a innovación tecnolóxica aplicada a sectores verdes, resolvendo problemas técnicos que axudan a que ou noso planeta sexa máis sustentable.

 

A correcta xestión dá Propiedade Industrial está intimamente relacionada cun posicionamento privilexiado nun mercado global cada vez máis competitivo.

 

Hai tres elementos determinantes para a competitividade empresarial: ou volume de vendas, ou prezo de venda e ou custo de produción. A Propiedade Industrial está esencialmente vinculada con cada un deles xa que as patentes, marcas e deseños representan un activo empresarial cun peso específico cada vez maior non valor que as nosas empresas e institucións posúen non mercado.

 

Por iso é tan importante que a OEPM sexa un punto de referencia para todo aquel que desenvolve un proceso de innovación e requira dun traballo de calidade e competitivo á hora de situar as súas intangibles.

 

Ademais, esta acción denota un compromiso crecente dá OEPM coa Axenda 2030 sobre ou Desenvolvemento Sustentable.