Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Transferencia de tecnoloxía

 

Vos dereitos de propiedade industrial e as súas correspondentes solicitudes son bens valorables economicamente que forman parte do patrimonio dá empresa e como tales podar transmitir, licenciar, hipotecar, etc., con obxecto de obter financiamento adicional ou ser obxecto de calquera outra transacción económica. Ou conxunto de accións encamiñadas á obtención dun rendemento comercial dúas coñecementos e resultados de I+D+i coñécese como transferencia de tecnoloxía.

 

A través dun contrato de transmisión, ou titular dun dereito de propiedade industrial outorga a outro a propiedade dese dereito a cambio dunha contraprestación.

 

Mediante un contrato de licenza, ou titular do dereito retén a propiedade, pero autoriza a un terceiro a utilizalo ou a explotalo na forma fixada non contrato.

 

Por tanto, podemos ter:

 

 

Podes acceder a algúns mercados tecnolóxicos, tanto de ámbito nacional como internacional e, a través deles, ofrecer a túa tecnoloxía.

 

Máis información: