Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Mediación e arbitraxe

 

A Oficina Española de Patentes e Marcas (OEPM) e a Organización Mundial dá Propiedade Intelectual (OMPI) colaboran na promoción de Métodos alternativos de solución de controversias en materia de Propiedade Industrial(ADR, polas súas siglas en inglés Alternative Dispute Resolution) a través do Centro de Arbitraxe e Mediación dá OMPI.

 

Vos ADR son procedementos alternativos para a resolución de controversias sen percorrer á vía xudicial, entre vos que se atopan a decisión de experto, a mediación e a arbitraxe. Teñen como obxectivo chegar a un acordo de forma rápida e eficaz, reducindo custos en canto a tempo e diñeiro para as partes en conflito.

 

Algunhas dás características destes procedementos son:

 

  • Decisión de Experto: procedemento polo cal as partes someten un asunto específico (ex. cuestión técnica) a un ou máis expertos que tomarán unha decisión sobre ou asunto, a cal podar ser vinculante sempre que as partes non acordasen ou contrario.

  • Mediación: procedemento informal, consensuado e non vinculante, non cal ou mediador agarraches ás partes na conclusión dun acordo para resolver unha controversia. Este acordo está baseado interésesnos respectivos dás partes e non só na aplicación estrita de dereitos e obrigas en virtude dun dereito específico. Ou mediador non podar impor unha decisión e ou acordo ten a validez dun contrato.

 • Arbitraxe: procedemento polo cal as partes someten unha controversia a un ou máis árbitros para a obtención dunha decisión vinculante e definitiva baseada en dereitos e obrigas en virtude dun dereito aplicable. A decisión é executable como laudo baixo a lexislación arbitral.

 

Máis información  

 

 • Resolución Alternativa de Litigios (RAL) de propiedad intelectual

  alt
 • Colaboración OEPM-OMPI

  alt
 • Resolución de controversias de PI e tecnoloxía a través de métodos ADR da OMPI

  alt
 • Centro de Arbitraxe e Mediación da OMPI

  alt
 • Relatorios do Taller de Mediación de Controversias realizado na sede da OEPM en abril de 2014

  alt
 • Modelos de contratos de Transferencia de Tecnoloxía con cláusulas de Mediación e Arbitraxe
  alt