Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Búsqueda por titulares

 

Mediante a solicitude do servizo de procura por titulares, podes coñecer vos expedientes dás diferentes modalidades de propiedade industrial rexistrados na OEPM a nome dun determinado titular, tanto se se trata dunha persoa física como dunha persoa xurídica.

 

Advertencia

As procuras de titulares por outros datos identificativos (axentes/representantes, intervalos temporais, situacións administrativas, estatísticas a demanda, etc.) terán un tratamento específico.

 

Todas están suxeitas ao pago dun prezo público e podar solicitarse en informacion@oepm.es..

 

Máis Información