Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

News

 

As Alertas Tecnolóxicas proporcionan información actualizada sobre as patentes máis recentes que se estean publicando non mundo en relación a un tema técnico concreto.

 

As áreas temáticas de cada Alerta serán establecidas en colaboración con as Plataformas Tecnolóxicas e outras institucións ou organismos, para que así respondan as necesidades de información concretas de empresas e organismos públicos de investigacón dous distintos sectores tecnolóxicos.

 

Desta forma mantense ou compromiso de colaboración coas referidas Plataformas contraído pola OEPM en 2012 e cuxo obxectivo é pór a disposición de empresas, investigadores e xestores de I+ D, información sobre patentes co fin de que a tecnoloxía que xeren sexa unha tecnoloxía con valor, que permita ou retorno financeiro e mellore a competitividade dás empresas e a súa internacionalización.

 

Unha vez determinado un tema de interese, vos examinadores de patentes establecerán unha estratexia de procura que posibilitará que calquera usuario poida coñecer non momento que consulte a Alerta, as últimas patentes publicadas en calquera país do mundo sobre ou tema en cuestión.