Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Procedemento de rexistro

  • 1. Presentación da solicitude
  • 2. Publicación da solicitude
  • 3. Presentación de oposicións e observacións de terceiros
  • 4. Exame de fondo
  • 5. Proba de uso
  • 6. Concesión ou denegación

1

Presentación da solicitude

Calquera persoa física ou xurídica pode solicitar a través dá sede electrónica dá OEPM unha marca ou nome comercial para distinguir determinados produtos e servizos en España.

2

Publicación da solicitude

Lla solicitude non presenta defectos formais ou lestes emendáronse, publícase non Boletín Oficial dá Propiedade Industrial e ábrese ou prazo de 2 meses para presentar oposicións e/ou observacións de terceiros.

3

Presentación de oposicións e observacións de terceiros

Tituláresvos de determinados dereitos anteriores que se consideren prexudicados pola solicitude de rexistro dunha marca ou nome comercial poderán presentar unha oposición ou un escrito de observacións de terceiros.

4

Exame de fondo

Transcorrido ou prazo para presentar oposicións e/ou observacións de terceiros, examínase lla solicitude incorre nalgunha dás prohibicións de rexistro dá Lei de Marcas. Neste caso ou presentar oposicións ou observacións de terceiros, comunícanse ao solicitante para que vos emende.

5

Proba de uso

Presentar oposicións baseadas en marcas ou nomes comerciais anteriores rexistrados, ou solicitante dá marca que foi cuestionada pode pedir que tales opoñentes proben ou uso dás súas marcas ou nomes comerciais anteriores sempre que se dean determinadas circunstancias. É importante probar ou uso, pois de non facelo a oposición podería ser desestimada.

6

Concesión ou denegación

A marca ou ou nome comercial concederase ou denegará atendendo á existencia ou non de defectos e ás alegacións dás partes. Esta resolución publicarase non Boletín Oficial dá Propiedade Industrial e fronte a ela podar interpor recurso de alzada non prazo de 1 mes desde a data de publicación dá resolución.

 

Máis información