Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior

Preguntas frecuentes

 

Respondemos todas aquellas dudas referentes a los diferentes procesos implicados en la propiedad industrial.

Todas
Propiedad Industrial
Marcas y Nombres Comerciales
Marcas colectivas y de garantía
Prueba de uso
Marcas internacionales
Transformaciones
Patente nacional y modelo de utilidad
Certificado complementario de protección
Patente europea y validación
Solicitud internacional PCT
Restablecimiento de derechos
Transmisiones y licencias
Tasas
Gestión y valoración de patentes
Representación
Agentes de la propiedad industrial (API)
Examen de calificación europeo (EQE)
Representación y Brexit
Clasificaciones

A solicitude de rexistro pode comprender varios deseños, ata un máximo de 50, sempre que se refiran a produtos pertencentes á mesma clase da Clasificación Internacional de Debuxos e Modelos Industriais (Clasificación de Locarno)

No caso de que haxa máis de 50 deseños, ou que algún/s deseño/s pertenzan a distintas clases da Clasificación de Locarno, deberán facerse novas solicitudes.

Cando se trata de ornamentacións bidimensionais, permítese solicitar ata 50 deseños que poden ser de diferentes clases da Clasificación Internacional. Esta solicitude múltiple deberá incluír unha representación gráfica de cada un dos deseños.

Si, pódense presentar deseños que inclúan frases ou palabras, sempre que estas palabras non correspondan a unha marca xa rexistrada, p. ex. Mustang, Osborne

Se a solicitude unha vez examinada non ten defectos formais, o rexistro do deseño concédese no prazo de tres días hábiles. Se a solicitude sofre un suspenso, nun prazo aproximado de tres meses.

O rexistro do deseño outórgase por cinco anos contados dende a data de presentación da solicitude e pode renovarse por un ou máis períodos sucesivos de cinco anos ata un máximo de 25 anos.