Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Que debo facer en caso de infracción

 

En caso de infracción, estuda a situación

 

Unha empresa, en calidade de titular dun Dereito de Propiedade Industrial (DPI), debe esforzarse por detectar todas as infraccións e decidir as medidas que han de adoptarse para facer valer vos seus dereitos exclusivos. Na OEPM non temos competencia para pór denuncias nin perseguir de oficio a presuntos infractores.

 

Considerar que se infrinxiron vos DPI, convén pedir asesoramento a un avogado especialista, tanto non seu país, como nos países veciños. Para iso recomendamos informarse non Colexio oficial de Axentes dá Propiedade Industrial (COAPI).       

 

Valora ou custo e ou seu beneficio

 

Valora a importancia que teñen vos dereitos infrinxidos para a empresa e vos recursos dispoñibles para ou seu defensa. Se consciente dous custos e leva a cabo unha análise do custo e ou seu beneficio.

 

Trátase de valorar se ou produto vulnerado e ou prexuízo son merecidos ou inmerecidos, tendo en conta ou valor económico e a entidade dá defraudación, ou custo económico, mesmo moral dá defensa e vos beneficios a obter.    

 

Solicita todas as probas posibles

 

Sen probas é practicamente imposible atopar e identificar a infracción ou non seu caso, a mercadoría falsificada.

 

Garda coidadosamente toda a documentación. Reúne vos catálogos e outros materiais promocionais que fosen distribuídos polo competidor relacionados coa posible copia ou infracción. Tenta coñecer outros detalles (por exemplo, as canles de distribución dúas produtos).

 

A participación activa é extremadamente importante para solucionar ou conflito.

 

Visita ou noso portal Stop Falsificacións

 

Na páxina web dá OEPM existe unha sección denominada Stop Falsificacións dedicada á usurpación de DPI, con ampla información sobre falsificacións, ou modo de operar, lexislación, e medidas e vías para combatela, etc.