Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Estructura organitzativa

 

Estructura organitzativa de l'OEPM i a qui està adscrita.

 

L'Oficina Espanyola de Patents i Marques, O.A. està adscrita al Ministeri d'Indústria i Turisme (MINTUR), i la Subsecretaria d'Indústria i Turisme és la superioritat jeràrquica de l'OEPM.

 

L'actual estructura de l'OEPM és la següent:

 

  • Presidència de l'Organisme Titular de la Sotssecretaria d'Indústria i Turisme.

 

  • Adreça de l'Organisme

 

  • Unitat de Suport

 

  • Secretària General.

 

  • Departament de Patents i Informació Tecnològica.

 

  • Departament de Signes Distintius.

 

  • Departament de Coordinació Jurídica i Relacions Internacionals.

 

  • Divisió de Tecnologies de la Informació.