Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Mediació i arbitratge

 

L'Oficina Espanyola de Patents i Marquis (OEPM) i l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI) col·laboren en la promoció de Mètodes alternatius de solució de controvèrsies en matèria de Propietat Industrial (ADR, per els seves sigles en anglès Alternative Disputi Resolution) a través del Centri d'Arbitratge i Mediació de l'OMPI.

 

Els ADR són procediments alternatius per a la resolució de controvèrsies sense recórrer a la via judicial, entre els quals és troben la decisió d'expert, la mediació i l'arbitratge. Tenen com a objectiu arribar a un acord de forma ràpida i eficaç, reduint costos quant a temps i diners per als parts en conflicte.

 

Algunes dels característiques d'aquests procediments són:

 

    • Decisió d'Expert: procediment pel qual els parts sotmeten un assumpte específic (ex. qüestió tècnica) a un o més experts que prendran una decisió sobre l'assumpte, la qual pot ser vinculant sempre que els parts no hagin acordat el contrari.

    • Mediació: procediment informal, consensuat i no vinculant, en el qual el mediador vas agafar als parts en la conclusió d'un acord per resoldre una controvèrsia. Aquest acord està basat en els interessos respectius dels parts i no solament en l'aplicació estricta de drets i obligacions en virtut d'un dret específic. El mediador no pot imposar una decisió i l'acord te la validesa d'un contracte.

  • Arbitratge: procediment pel qual els parts sotmeten una controvèrsia a un o més àrbitres per a l'obtenció d'una decisió vinculant i definitiva basada en drets i obligacions en virtut d'un dret aplicable. La decisió és executable com laudo sota la legislació arbitral.

 

Més informació