Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Arxiu Administratiu

 

L'Arxiu Administratiu comprèn els documents generats per l'OEPM donis de 1940 fins a l'actualitat.

 

Contacti: archivo@oepm.es

Existeixen diverses formis de consultar els expedients en funció de si han estat tractats informàticament o no:

  • Consultis d'expedients digitalitzats: El titular, representant o agent en l'expedient de referència pot consultar-ho de manera gratuïta a través de l'aplicació LA MEVA OEPM (MIO)
  • Consultis d'expedients no digitalitzats: per correu electrònic i de forma telemàtica. La consulta d'expedient està subjecta al pagament d'una taxa de 3,60 €.

 

El sol·licitant haurà de conèixer per endavant el nombre de l'expedient que desitja consultar, ja que l'Arxiu no realitza cerques.

 

Com sol·licitar còpies d'expedients de l'Arxiu General

 

  1. Per viaelectrònica , mitjançant l'aplicació Consulta Telemàtica a la Seu Electrònica de l'OEPM, en l'apartat tràmits comuns a totes els modalitats.
  2. Per correu electrònic previ pagament de la taxa de consulta i vista d'expedient (clau CM03) per un import de 3,60 € en qualsevol oficina de CaixaBanko mitjançant pagament telemàtic a través de la passarel·la de CaixaBank. Una vegada efectuat el pagament hauran d'enviar una còpia escanejada de la taxa mecanitzada, i una còpia del seu DNI al correuarchivo@oepm.es, indicant clarament el nom de sol·licitud i modalitat de l'expedient sol·licitat i un telèfon de contacti. Els imatges digitals s'enviessin a la seva adreça de correu electrònic. Els impresos de taxes és descarreguen de la pàgina Web de l'OEPM. És necessari emplenar un imprès per cada expedient sol·licitat. En aquest cas pot abonar els taxes de dues formis diferents:
  3. Abonament viatelemàtica .
  4. Abonament en l'entitat bancària col·laboradora, per a això s'ha d'emplenar el formulari allotjat a l'enllaç que adjuntem a continuació i abonar posteriorment l'import de la taxa en qualsevol oficina de CaixaBank: https://tramites2.oepm.es/gendocpag/

Formis de pagament

 

Si l'expedient sol·licitat conté un canvi de nom, una cessió o una llicència, suposen modalitats registrals independents de l'expedient al que fan referència, per la qual cosa si desitja còpia d'ells s'ha d'abonar la taxa i facilitar a l'Arxiu el nombre d'aquest expedient.