Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Ajuts i subvencions

 

Què és una ajuda i classes d'ajudes que és podin sol·licitar.

 

Com és sabut, la patent concedeix al seu titular un dret exclusiu sobre l'objecte de la seva invenció durant un termini de vint anys. Aquest dret d'exclusiva constitueix un veritable monopoli que, en no poques ocasions, posseeix una importància econòmica considerable. És precisament el valor econòmic d'aquest monopoli el que permet al titular de la patent amortitzar la inversió que ha realitzat a desenvolupar un nou producte o un nou procediment.

 

Llaura bé, per obtenir una patent, és necessari afrontar uneixes despeses que podin ser molt quantiosos, especialment si és desitja obtenir protecció a diversos països.

 

A fi d'alleujar aquesta càrrega financera, que resulta especialment onerosa en els primers anys de sol·licitud de patent, pot obtenir-s'alguna dels ajudes i subvencions que concedeixen els diferents Administracions públiques. La majoria d'aquestes ajudes formin part de programis més amplis de promoció d'un determinat sector econòmic o d'ajudes a para internacionalització dels empreses radicades en una regió determinada.

 

La informació inserida en aquesta pàgina web és orientativa i no vinculant. L'actualització i revisió de la mateixa, correspon als respectius organismes i entitats. L'OEPM revisarà i modificarà els dades quan li sigui comunicat algun canvi sense que pugui garantir-es, per tant, la veracitat del seu contingut.