Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Directrices generales para cumplimentar los formularios

 

Para efectos de facilitar aos usuarios vos procedementos ante a Oficina, a OEPM ofrece como alternativa, a posibilidade de utilizar vos formularios dispoñibles en Internet e que serán aceptados como válidos segundo indica a Instrución de 24/03/1998. Lestes formularios están preparados en formato PDF (Portable Document Format) de Adobe e podar cubrirse directamente, é dicir, sen necesidade de primeiro imprimir e posteriormente encher.

 

Para a súa utilización, é imprescindible contar na súa instalación cun lector como ou Acrobat Reader de Adobe®, que pode descargarse de Internet de forma gratuíta.

 

Non caso de querer cubrir ou formulario a través do navegador de internet, activarase un "plug-in" de Acrobat Reader desde ou seu navegador cando invoque vos formularios pulsando ou vínculo a eles. Nese momento, aparecerá na pantalla a folla inicial do formulario.

 

Non é necesario conectarse a Internet cada vez que queira encher un formulario. Podar gardar ou arquivo PDF e cubrilo con Acrobat Reader cando ou desexe. Aconsellámoslle en calquera caso que estea atento ás melloras que atopará en novas versións dous formularios.

 

Hai algunhas casas que ou Acrobat Reader non lle permitirá encher porque ou seu enchemento está reservada.

 

Non pdf adxunto poderá ver vos pasos a seguir para encher un formulario:


Instrucións para encher un formulario 

 

 

Descargue Acrobat Reader de Adobe®