Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Outras solicitudes

Advertencia

Para facilitar as tarefas de dixitalización, por favor, presenta os formularios impresos a unha soa cara.

Información

As persoas xurídicas, os que exerzan unha actividade profesional para a cal se requira a colexiación obrigatoria (art. 14 Lei 39/2015 PAC) e os axentes da propiedade industrial están obrigados a relacionarse coa OEPM por medios electrónicos.