Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Internacionalizando a túa propiedade industrial

 

En xeral, vos rexistros de propiedade industrial son territoriais, ou que significa que ou rexistro dunha patente, unha marca ou un deseño industrial na Oficina Española de Patentes e Marcas (OEPM) só confire ao seu titular un dereito exclusivo ao seu uso non territorio de España.

 

En consecuencia, vos produtos que inclúan unha modalidade protexida non poderán exportarse con garantía a outros Estados, se nos mesmos non se atopan tamén rexistrados polo mesmo titular.

 

Agora ben, existe a posibilidade de protección nun ámbito territorial maior a través de diferentes vías rexionais e internacionais, pero hai que ter en conta que estas vías son custosas e, por tanto, antes de tomar unha decisión, será imprescindible realizar unha avaliación dúas seguintes aspectos:

 

  • Cales son vos teus mercados potenciais e futuros?

 

  • En que mercados estarías disposto a establecer unha acción xudicial para protexer vos teus dereitos de propiedade industrial?

 

  • De que recursos dispós?

 

  • Cal é a posición estratéxica dúas teus competidores?

 

 

En función desta análise, existen diferentes estratexias de protección: