Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Protección da PI en feiras e exhibicións

 

As feiras comerciais son unha oportunidade inmellorable para as pequenas e medianas empresas (pemes) europeas para acceder a novos clientes, coñecer ou mercado local e exhibir vos produtos e servizos de que dispón, ademais de ser unha contorna moi propicia para establecer novos contactos comerciais.

 

De acordo a Ábrea Asociación de Feiras Españolas (AFE) (www.afe.es), as feiras constitúen unha dás ferramentas máis útiles e, probablemente a máis interesante na relación custo/eficacia dentro dá mercadotecnia moderna. Só en España celébranse uns 600 eventos desta natureza ao ano, dous cales preto de 400 correspoden aos membros de AFE. Vos sectores máis destacados son: lecer, alimentación, educación, enxeñaría e maquinaria, agricultura e moda e calzado.

 

Existen numerosas razóns polas que é importante para as pemes expor en feiras comerciais, podendo destacarse entre elas as seguintes:

 

  • Contribuír a reforzar a imaxe dá empresa: Reforzar unha determinada imaxe de marca dá forma máis económica e eficiente, ou que favorece gañar cota de mercado.

 

  • Obtención de feedback inmediato: Ao comunicarse directamente co comprador, ou vendedor podar obter comentarios achega dous novos produtos introducidos non mercado, así como obter información para melloras dúas xa existentes.

 

  • Establecer novos contactos comerciais: non só captar novos clientes senón tamén novos colaboradores como provedores, subcontratistas, representantes, importadores e distribuidores.

 

  • Identificar posibles competidores e información sobre vos seus produtos: Desta forma, podemos tomar ou pulso ao mercado e coñecer as tendencias actuais e futuras.

 

  • Xerar oportunidades de exportación: As feiras proporcionan ou acceso ao mercado internacional ao mellor prezo e constitúen unha auténtica plataforma na estratexia de internacionalización dás empresas.

 

Non entanto, é necesario sinalar que, nalgúns casos, tamén supón exporse a certos rochas, como a falsificación e a pirataría dúas nosos novos produtos, polo que é conveniente contar cunha meticulosa preparación previa, ou que adoita implicar un forte investimento en tempo e outros recursos.

 

En materia de Dereitos de Propiedade Industrial (DPI) a precaución pasa por contar cunha correcta estratexia de protección e cumprimento. Neste sentido, debe ter en conta vos escenarios máis comúns a que pode enfrontarse nunha feira comercial:

 

  • Que vos seus DPI non estean debidamente protexidos e sexan explotados (con ou sen rexistro) por outras persoas. Neste sentido, poderíase dar ou caso de que asistentes a unha feira protexesen unha tecnoloxía ou un deseño exhibido nunha feira cuxo inventor, desenvolvedor ou creador non protexese previamente vía patente ou deseño industrial.

 

  • Que vos DPI estean debidamente protexidos e detecte infraccións. Como, por exemplo, ou uso dá súa marca en produtos falsificados, ou utilización non autorizada dá súa marca para promocionar outro produto.

 

Para  evitar prexuízos e custos innecesarios cando se agarraches a unha feira en España, recoméndase levar a cabo unha serie de accións que foron recollidas vos seguintes folletos: